Siirry pääsisältöön

Arbetskraftsbristen inom vården och småbarnspedagogiken måste lösas

De som jobbar inom branschen har redan märkt problemet i flera år. Nu har äntligen hela Finland upptäckt problemet, men räcker det? Kommer det att bli fler åtgärder under nästa regeringsperiod för att lösa personalbristen inom den offentliga sektorn? Jag tycker att det är viktigt att det väljs personer som känner till social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken till riksdagen. De är personer som bäst kan berätta vad det är för åtgärder som behövs för att återställa branschernas attraktionskraft. Det är klart att lönen är en central del av den här diskussionen. Därför är det viktigt att Finland förbinder sig till avtalssamhället och rättvisa spelregler inom arbetsmarknaden även i framtiden.Två arbetsmarknader får inte skapas i vårt land trots att det behövs mer utländsk arbetskraft. Att betala för lite lön ska kriminaliseras och myndigheterna ska ha en lagstadgad rätt att ingripa i lönedumpning till exempel genom att utfärda samfundsbot.

För de människor som tar hand om våra barn och äldre måste fungerande fortbildningsmöjligheter och en genuin möjlighet att studera vid sidan av arbetet skapas. Dessutom ska lagen ändras så att en socionom inom småbarnspedagogik (Högre YH) ska ha rätt att också i framtiden arbeta som daghemsföreståndare. Åtgärderna för att underlätta personalbristen inom social- och hälsovården ska fortsätta tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna. Det är viktigt att beakta hela den mångprofessionella servicekedjan och satsa på ledarskapet och personalens arbetshälsa. Att blunda för problem är ingen lösning.

Ett tillräckligt antal välmående personal, som upplever att de får en lön och arbetsmiljö som står i proportion till värdet av sitt arbete är nyckeln till att öka attraktionskraften för hela den offentliga sektorn. Utan professionella finns inga tjänster av hög kvalitet – ingen vårdgaranti och ingen subjektiv rätt till dagvård. Med gott samarbete och med respekt för avtalssamhällets strukturer kan vi hitta de bästa lösningarna för att rätta till situationen.

Anette Karlsson

Texten är publicerad 28.2.2023 i Östnyland.