Siirry pääsisältöön

Turvallinen vanhuus kuuluu kaikille

Vanhuus tulee kaikille, eikä se tule yksin. Ikääntymisen myötä avun tarve lisääntyy – ihminen ei ole yhtä notkea, nopea ja vahva kuin ennen. Korkeat kynnykset, liukkaat kadut ja pitkät portaat ovat haastavia ja aiheuttavat pahimmassa tapauksessa kaatumisonnettomuuksia. Vuonna 2013 kaatumiset ja putoamiset aiheuttivat lähes puolet tapaturmakuolemista. Kuolemaan johtaneista kaatumistapaturmista kahdeksan kymmenestä tapahtui yli 65-vuotiaille. Esteettömyyteen panostaminen jo rakennusvaiheessa on sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevää.
Esteettömät tilat ja toimiva kotihoito, jossa on riittävästi henkilökuntaa antaa ikäihmisille mahdollisuuden asua kotona yhä kauemmin. Monet apuvälineet kuten rollaattori, tukikahvat ja turvapuhelimet ovat tervetulleita ikäihmisen arjen helpottamiseksi. Elinajanodotteen pitenemisen johdosta ympärivuorokautisten asumispalveluiden piiriin tulevat asiakkaat ovat entistä huonokuntoisempia, monisairaita ja dementoituneita. Samaan aikaan hoitohenkilökunnan työmäärä on lisääntynyt huomattavasti, kun esimerkiksi astioiden kuljettaminen, varasto- ja vaatetilausten järjestelyt ja välittömästi tehtävä siivoustyö on siirtynyt hoitohenkilökunnan tehtäväksi. Kaikki tämä on pois varsinaisesta hoitotyöstä.
Sipilän hallitus halusi laskea vähimmäismitoitusta 0,5 hoitajasta 0,4 hoitajaan asiakasta kohti, mutta opposition ja asiantuntijoiden painostuksesta hallitus luopui ajatuksesta. Mitoitus on jo nyt alempi kuin muissa Pohjoismaissa ja sitä olisi syytä nostaa sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa. Ikäihmiset ansaitsevat hyvän hoidon ja riittävästi hoitajia kaikissa ikääntymisen vaiheissa.
Anette Karlsson
Kirjoitus julkaistu 7.4.2017 Uusimaassa.