Siirry pääsisältöön

En tillgänglig omgivning skiljer inte på människor

Jag väntar på mitt första barn och de sista veckorna av graviditeten har lärt mig mycket. Jag kan inte röra mig lika snabbt som tidigare. Det är svårt för mig att gå i trappor och jag har svårigheter med att stiga upp i metron innan den stannat helt och hållet. I spårvagnen blev jag fast mellan dörrarna då jag inte var tillräckligt snabbt ut och i rulltrapporna har jag blivit knuffad. Jag inser nu hur en äldre person eller en person med funktionsnedsättning känner sig.

I den fartfyllda vardagen har vi inte alltid tid eller ens förstånd, att stanna och fundera hur en annan människa känner saker och ting. Hur svårt det kan vara för hen att röra på sig eller hur svåra smärtor hen kan ha då vi knuffar hen i brådskan. Ärligt sagt så funderade jag inte tidigare på dessa saker heller. Men nu gör jag det. Och bra så, även om min situation är tillfällig, så hoppas jag att den förståelse jag fått hålls med mig resten av mitt liv.

För några veckor sedan gjorde jag ett misstag. Det påpekades åt mig och jag blev ledsen. Senare förstod jag att det var en bra sak att bli påpekad om misstaget. På grund av det hade jag möjligheten att lära mig av mitt misstag och bli bättre, och på så sätt inte göra samma misstag igen. Det var frågan om en politisk tillställning, som inte var helt och hållet tillgänglig. Jag, som en ung och frisk person som rör mig på två ben kom inte att tänka på att kolla tillgängligheten - och därför hade kanske nån inte möjlighet att delta.

Jag har talat mycket om tillgänglighet och jag trodde blint på att jag alltid tar alla människor i beaktande. Det var säkert därför jag blev så ledsen, när det påpekades till mig att läget inte var så. Jag misslyckades, även om min avsikt var att ta alla i beaktande. Nästa gång går det bättre, det är jag säker på.

Enligt diskrimineringslagen har alla människor rätt att delta på öppna politiska evenemang. Detta betyder att evenemangen alltid bör ordnas i utrymmen som är tillgängliga. Kamrater, jag hoppas att ni alla kommer ihåg detta då ni ordnar olika evenemang i era hemkommuner. Tillgänglighet betyder trygghet och kvalitet - att man inte skiljer på människor på basis av deras funktionsförmåga. För oss socialdemokrater är detta en viktig sak och vi måste komma ihåg att alltid göra som vi lär. 

Anette Karlsson