Siirry pääsisältöön

Sosionomin visioita hallitusohjelmaan

Pian tärkeä työ alkaa, kun maamme hallitusta ryhdytään muodostamaan ja tulevan kauden tavoitteita kirjaamaan hallitusohjelmaan. Kirjauksia on saatava lasten aseman parantamiseksi, nuorten tukemiseksi eteenpäin koulupolulla ja työelämään sekä vanhustenhoidon ongelmien korjaamiseksi. Kantavina teemoina tulee olla eriarvoisuuden vähentäminen, terveyserojen kaventaminen ja köyhyyden torjuminen.

Varhaiskasvatus on valitettavasti, ryhmäkokojen suurenemisen myötä, muuttunut lasten säilyttämiseksi. Kahdeksan yli 3-vuotiasta lasta yhtä varhaiskasvattajaa kohden on liikaa, meidän on vähintäänkin palattava aikaan ennen Sipilän hallituksen heikennyksiä. Lapsi kaipaa aikuista, joka ehtii kuunnella ja ottaa syliin. Jokaisen perheen on tunnettava, että lapsi saa hyvää hoitoa ja laadukasta varhaiskasvatusta. On kestämätöntä, että tavalliset perheet joutuvat maksamaan niin korkeita päivähoitomaksuja, varsinkin kun tutkimukset osoittavat, että laadukas varhaiskasvatus hyödyttää kaikkia lapsia. Maksuja on alennettava määrätietoisesti.

Lasten ja nuorten syrjäytymistä on ennaltaehkäistävä panostamalla varhaiskasvatukseen ja peruskouluun. Luokkakokoja on pienennettävä ja kolmiportaisen tuen toteutumista on tarkasteltava. On varmistettava, että jokainen peruskoulun päättävä nuori osaa lukea riittävällä tasolla pärjätäkseen jatko-opinnoissa. Lisäksi lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava. Jokainen nuori on liian arvokas tullakseen syrjäytetyksi yhteiskunnan ulkopuolelle.

Suomi menestyy osaamisella, ei halpatyövoimalla. Työelämää tulee kehittää yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa, sopimusyhteiskuntaa kunnioittaen. Työttömiä on tuettava ja kannustettava - toimimattomasta aktiivimalli-leikkurista on luovuttava. Eläkkeelle siirtyvillä ihmisillä on oikeus arvokkaaseen elämään. Köyhyysloukkuun jääneiden eläkeläisten arjesta arvokkuus on kaukana. Tarvitaan ratkaisuja eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi; pieniä eläkkeitä on korotettava, indeksien jäädytyksestä on luovuttava, verotusta tarkasteltava, asiakasmaksuja alennettava ja lääkkeiden omavastuuosuutta pienennettävä.

Iän myötä avun tarve kasvaa. Omaishoitajien asemaa on parannettava ja kotihoidon ongelmiin puututtava. Yhdenkään ikäihmisen ei pitäisi tuntea turvattomuutta omassa kodissaan. Tarvitaan sitova hoitajamitoitus, sekä hoivakoteihin että kotihoitoon. Vanhustenhoidon ongelmat ratkeavat vain palkkaamalla lisää ammattilaisia. Päätöksentekoon tarvitaan enemmän sydäntä.

Anette Karlsson

Kirjoitus on julkaistu 13.4.2019 Uusimaassa.