Siirry pääsisältöön

Tal på FSD:s kongress 2015

Bästa hedersordförande, bästa kamrater
Politik är en maratongren, ibland är sprinterlopp på sin plats, men mestadels behövs långsiktig målmedvetenhet. Många av er har sprungit längre än jag och jag hoppas att jag får fortsätta maratonloppet vid er sida för ett tvåspråkigt, mångkulturellt och rättvist Finland.
 som jag beundrar oerhört mycket sa till mig att det i politiken behövs hjärta och omsorg om våra medmänskor. Dagligen får jag i mitt arbete höra om människors bekymmer och glädjeämnen och jag vet att det inte går att fatta rättvisa och goda beslut utan att man på allvar bryr sig om andra.
Vi socialdemokrater vill att varje barn får utbildning, att varje ungdom får arbete, att varje arbetare kan försörja sin familj med den lön hen får och att alla åldringar får vård. Vi arbetar med hjärtat.
Det är en stor ära att vara en del av FSDs team och få företräda oss svenskspråkiga sossar i FSDs styrelse och jag hoppas att jag får fortsätta det värdefulla arbete som de tidigare ordförandena har gjort för våra gemensamma mål, som att bevara svenskans ställning, främja en livskraftig kust samt för att uppnå ett tolerant Finland.
Regeringen har med sin högerpolitik, och framför allt med sin råddiga politik, bevisat att den finländska välfärdsstaten och dess medborgare behöver en försvarare – socialdemokratin behövs nu och i framtiden. Vi kan vara ett äkta alternativ i Svenskfinland till SFPs högerinriktade ekonomiska politik genom att synligt föra fram våra alternativ.
Som barn lekte jag ofta i skogen och en dag hittade vi tillsammans med mina vänner en källa. Vattnet var rent och platsen verkligen vacker. Men snart var källan borta, grävskopor och den uppgrävda jorden förstörde landskapet. Det finns vacker och ren natur i Finland, men om vi inte sköter om den går det som med vår källa. Vi socialdemokrater har alltid brytt oss om naturen och jag vill ta upp ett tema, som är viktigt i de övriga nordiska länderna, den gröna ekonomin, som en synlig del av vår politik.
Bästa kamrater. Jag vill tacka er.
Ni har i flera års tid arbetat för ett rättvist, jämlikt och livskraftigt Finland. Ni har byggt upp den välfärdsstat, som vi lever i idag. Utan er arbetsinsats skulle jag inte ha en högskoleexamen, min man skulle inte ha ett eget företag, min mormor skulle ha mist sin syn och ha en stel axel och min systers barn skulle inte ha dagvård.
Er dröm och ert arbete har gjort många saker möjliga för min generation. I dag har också jag en dröm – att alla socialdemokrater – arbetare, akademiker, småföretagare, pensionärer och arbetslösa – står i enad front mot rasism och hatprat – i vårt Finland är alla mänskor värdefulla.
Bästa vänner       
Jag vill ge mitt kunnande, min motivation och mitt hjärta till er och det kära FSD. För mig är FSD ett hem. Ni är de mänskor som det är möjligt att bygga en bättre framtid tillsammans med. Genom att välja mig får ni en ivrig, lojal och samarbetsvillig ordförande, som tillsammans med er modigt arbetar för våra gemensamma mål. Tack!