Siirry pääsisältöön

Loviisa mukaan energiavallankumoukseen!

Työ- ja elinkeinoministeriön sähkönkäyttöarvion (2009) mukaan Suomeen tarvitaan kaksi voimalaa: yksi uusi ja yksi Loviisan voimalan korvaava investointi. Tästä huolimatta Vanhasen II hallitus hyväksyi vuonna 2010 Fennovoiman ja Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) luvat, itsestäänselvän Fortumin sijaan. Nyt vuonna 2015 tiedetään, että TVO:n Olkiluoto 4:nen ei toteudu ja Fennovoiman rahoituksessa on ollut suuria ongelmia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vastoinkäymisistä huolimatta, Pyhäjoen kaadettuihin metsiin nousee ydinvoimala.
Usein on helppoa olla jälkiviisas. Suomen ydinvoimaratkaisuissa ei voi puhua jälkiviisaudesta, sillä jo vuonna 2009 oli selvää, että Loviisa 3:sen luvan myöntäminen olisi ollut järkevää. Loviisassa oli vuonna 2010, ja on yhä, erinomaiset edellytykset uuden laitoksen rakentamiselle olemassa olevan infran puolesta ja voimalan henkilöstöllä on vahva osaaminen sekä rakentamisesta että laitoksen kehittämisestä ja modernisoimisesta.
Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi oli käännekohta, jossa Kondratjevin kuudes aalto, niin sanottu vihreän talouden vaihe käynnistyi. Suomella on mahdollisuus toimia ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan kehityksen mallimaana. Esimerkiksi Vaasassa toimii Pohjolan suurin energiaklusteri, johon kuuluu yli sata yritystä, joilla on 10 000 työntekijää ja neljän miljardin liikevaihto, josta viennin osuus on 70 %. On selvää, että energia-cleantech eli uusiutuviin energialähteisiin perustuvat energiateknologiat ja niihin liittyvät palvelut sekä energiaratkaisut ovat globaalisti kasvava liiketoiminta-alue. Suomen ei tule jäädä jälkijunaan kehityksessä.
Äkillisen rakennemuutoksen alueena Loviisan tulee luoda uutta kasvua ja työtä. Energia-cleantech on Loviisalle erinomainen vaihtoehto, sillä alueella on jo korkeaa osaamista energiasektorilla ydinvoimalan johdosta. Loviisan lähellä sijaitsevat myös Kotka, Lahti ja Porvoon Neste Oil. Kaikki ovat hyviä esimerkkejä tulevaisuuteen katsovasta energiapolitiikasta. Kotkassa on sijoitettu biokaasulaitokseen ja tuulivoimaan. Lahti on tunnettu cleantech-kaupunkina ja Neste Oil on puolestaan yksi Suomen suurimmista cleantech-yhtiöistä.
Uusi älykäs energia tuottaa jo nyt globaalisti satojen miljardien eurojen vuotuisen liikevaihdon. Globaalissa energiapolitiikassa voittajia ovat ne alueet, jotka ovat ajoissa panostaneet uuteen tekniikkaan, kehittäneet alan teollisuutta ja pystyneet myymään ratkaisujaan muille. Mikäli Loviisa 3:sen lupaa ei myönnetä tällä hallituskaudella on Loviisan toimittava aktiivisesti muun energiateollisuuden kehittämiseksi alueella, sillä uuden voimalaitoksen rakentaminen vie useita vuosia ja Loviisa 1 ja 2 toimiluvat umpeutuvat vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin tulevaisuus ei saa hautautua Suomen hallitusten huonoihin energiaratkaisuihin, vaan Loviisan tulee olla mukana energiavallankumouksessa luomalla uutta työtä ja kasvua energiateknologian ympärille.
Anette Karlsson