Siirry pääsisältöön

En sexa i gymnastik är en risk för folkhälsan

Ungdomar som utexamineras från grundstadiet känner sin kropp lika dåligt som Marxistiska arbetare känner till resultatet av sitt arbete. Antti Juvonen, professor i pedagogik, sade att skolorna i stället för bedömning med vitsord bör fokusera på kompetensutveckling i gymnastiken. Många vuxna har haft traumatiska upplevelser av gymnastiken. Det är inte vettigt att undertrycka barnens entusiasm gällande gymnastik och idrott genom förnedring och kritik.

Enligt Associations Between Teasing, Quality of Life, and Physical Activity Among Preadolescent Children -forskningen (2013) var barn som mobbades under gymnastiken mindre aktiva i gymnastik följande år. Överviktiga barn upplever ofta mobbning. Gymnastiken och konstämnens lärare måste vara särskilt uppmärksamma om hur de bemöter och uppmuntrar barn och unga.

Största risken för folkhälsan är sittandet. Ifall barnet tillbringar mycket tid sittande under grundstadietiden orsakar det endast att barnet blir främmande för sin kropp och risken att förkasta gymnastik och idrott i ung ålder ökar. Då man närmar sig gymnastik som en del i människans välmåendehelhet åstadkommer man positiva verkningar i barnets och ungas vardagsaktivitet, självförtroende och välmående. Detta betyder ändå inte, att gymnastik skulle vara viktigare än exempelvis matematik. Gymnastiken såsom konsten och musiken, skiljer sig t.ex. från matematiken, och därför borde gymnastikens och konstämnens bedömningsmetoder ses över.

Det behövs mera gymnastik i grundstadiet. Också rasternas och klubbarnas verksamhet bör utvecklas. Gymnastikens och konstämnens vistordsbedömning bör slopas. I dessa ämnen har yttrandefriheten och kulturuppfostran ett egenvärde. En bedömningsskala med godkänt/underkänt bör tas i bruk i gymnastiken, som inspirerar barn att delta och prova på nya saker utan rädsla av misslyckande eller ojämlikhet gällande egna kunskaper och bakgrund.

Anette Karlsson, ordförande

Socialdemokratiska Studerande – SONK rf

Hanna Huumonen, orförande

Studerandenas idrottsförbund – OLL


Texten är publicerad 31.3.2013 i Hufvustadsbladet.