Ansioluettelo | CV

TYÖKOKEMUS

09/2015 – nykyhetki Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, poliittinen avustaja Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, kansanedustaja Ville Skinnari ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta

Olen myös avustanut edustaja Anneli Kiljusta 4kk, edustaja Sirpa Paateroa 7kk, edustaja Lauri Ihalaista 2kk ja edustaja Ilmari Nurmista 1kk
03/2015 – 08/2019 Pohjoismaiden neuvosto, poliittinen asiantuntija sosialidemokraattisessa ryhmässä.
09/2011 – 12/2011  Sosialidemokraattiset Opiskelijat, Projektisihteeri.
Työtehtäviini kuului syksyn edustajistovaalien koordinointi ja graafisen materiaalin tuottaminen. Tehtäviini kuului myös kampanjointi, liittokokouksen järjestelytehtävät ja yleiset toimistotehtävät.
10/2010 – 10/2011  Laurea-ammattikorkeakoulu, Kansainvälinen viikko.
Toimin projektipäällikkönä Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään yksikön kansainvälisen viikon suunnittelussa ja organisoinnissa. Toimin myös osittain juontajana tapahtumassa.
03/2011 – 05/2011  Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, lehden toimittaja ja taittaja.
03/2011 – 05/2011  Lapsen ja nuoren hyvä arki –hanke, Liikuntatapahtuma.
Toimin projektipäällikkönä liikuntatapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä hankkeen yhteistyökumppaneille. Tapahtuma oli kaksipäiväinen ja siihen osallistui 200 lasta ja heidän hoitajansa. Organisoin bussikyyditykset ja tilat sekä olin mukana ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.
09/2011  Laurea-ammattikorkeakoulu, Studia-messut.
Esittelin Laurea ammattikorkeakoulua ja sosiaalialan koulutusohjelmaa Studia-messujen messu-vieraille.
04/2010 – 09/2011 Vantaan Nuorten Turvatalo, Vapaaehtoistyö ja harjoittelu.
Vapaaehtoisena toimin Turvatalolla turvallisena aikuisena, joka on mukana oleskelutilanteissa ja tein myös ruuan jne. Olin myös yöaikana toinen aikuinen paikalla.
Harjoittelun aikana osallistuin perheneuvotteluihin, yksilöneuvotteluihin sekä yleiseen toimintaan ilta- ja yöaikaan.
04/2010 – 06/2010  Iltapäiväkerho Keravalla, Lastenohjaaja harjoittelu.
Toimin ohjaajan tehtävissä ja järjestin lapsille erilaisia askartelu- ja liikunta työpajoja.
01/2010 – 03/2010  Sipoon suomalainen seurakunta, Lastenohjaaja harjoittelu.
Toimin ohjaajan tehtävissä ja järjestin lapsille erilaisia askartelu- ja liikunta työpajoja. Pidin myös hartauksia ja lattiakuva esitystä lapsille.
01/2009 – 06/2009  Porvoon Gammelbackan päiväkoti, Lastenhoitaja.
08/2008 – 01/2009  Nastolan Erstan koulu, koulunkäyntiavustaja ja iltapäiväkerhon vetäjä.
Toimin luokassa koulunkäyntiavustajana ja tarvittaessa pidin oppitunteja. Toimin myös iltapäiväkerhon vetäjänä. Kerhossa tehtiin läksyjä ja opiskeltiin ruotsia.

KIRJAT

KOULUTUS

01/2014-05/2015 Työväen Sivistysliitto TSL, Poliittinen korkeakoulu, 10 op
08/2010 – 12/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), 210/210 op
03/2010  Ensiapu kurssi EA2
08/2009 – 08/2010 Seurakuntaopisto, Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, 90/120 op
05/2009 – 05/2010  Lahden Yhteiskoulun aikuislukio, Ylioppilas
Äidinkieli, Pitkä Ruotsi, Pitkä Englanti, Historia, Filosofia, Elämänkatsomustieto, Psykologia ja Yhteiskuntaoppi
03/2008 Hyria, Audiovisuaalinen viestintä, Media-assistentti, 120/120 op
09/2006  Hygieniapassi ja anniskelupassi

LUOTTAMUSTOIMET

01/2019 – nykyhetki NAL Itä-Uusimaa ry, hallituksen jäsen

01/2019 – nykyhetki Finlands Svenska Socialdemokrater, ordförande

01/2018  – nykyhetki Porvoon Demarit, edustajiston jäsen

06/2017 – nykyhetki Folktinget, valtuuskunnan jäsen

06/2017 – nykyhetki Porvoon kaupunginhallitus, jäsen

06/2017 – nykyhetki Porvoon kaupunginvaltuusto, jäsen
01/2017 – nykyhetki FSD Östra Nylands krets, ordförande
01/2016 – nykyhetki Uudenmaan Demarinaiset, puheenjohtaja
01/2016 – 12/2019 Finlands Svenska Socialdemokrater, vice ordförande

01/2017 – 12/2018 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Porvoon yhdistys ry, hallituksen jäsen
01/2016 – 12/2017   Porvoon Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö, hallituksen jäsen
01/2015 – 12/2015 Uudenmaan Demarinaiset, varapuheenjohtaja
01/2015 – 12/2017 Sosialidemokraattiset Naiset, hallituksen jäsen
06/2014 – 12/2016 Työväen Sivistysliitto TSL, edustajiston jäsen
08/2014 – 2/2017 Suomen Sosialidemokraattinen puolue, taloustyöryhmän, yrittäjyystyöryhmän ja liikennetyöryhmän jäsen
01/2014 – 08/2015   Vantaan Sosialidemokraattinen kunnallistoimikunta, jäsen
01/2013 – 08/2015   Vantaan Opetuslautakunta, jäsen
01/2013 –  05/2015   Folktingets ungdomsutskott, viceordförande
01/2013 –  12/2015   Finlands Svenska Socialdemokrater, styrelsemedlem
01/2013 – 12/2014   Sosialidemokraattiset Opiskelijat, puheenjohtaja
01/2013 – 12/2014   Vanda svenska socialdemokrater, styrelsemedlem
01/2012 – 12/2013   Suomen Sosionomit ry, hallituksen jäsen
01/2012 – 12/2012   Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
01/2012 – 12/2013 Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, edustajiston jäsen
01/2012 – 12/2012   Sosialidemokraattiset Ammattikorkeakouluopiskelijat – SOMA ry, puheenjohtaja
08/2011 – 05/2012   Laurea-ammattikorkeakoulu, Opintotukilautakunnan jäsen
01/2011 – 01/2012   Helsingin opiskelija asuntosäätiö, Valtuuskunnan jäsen
01/2011 – 12/2011  Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Varapuheenjohtaja sekä koulutuspoliittisista ja sosiaalipoliittisista asioista vastaava
01/2011 – 12/2011   Laurea-ammattikorkeakoulu, Ammattikorkeakoulu hallituksen varajäsen
01/2011 – 12/2011   Laurea-ammattikorkeakoulu, Koulutuksen kehittämistyöryhmän jäsen
01/2011 – 12/2011   Laurea-ammattikorkeakoulu, Opiskelijapalautejärjestelmän työryhmän jäsen
01/2011 –  12/2011   Laurea-ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunnan jäsen
09/2010 – 12/2010   Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Sosiaalipoliittisista asioista vastaava hallituksen jäsen